Download file cài đặt và hướng dẫn sử dụng Phần mềm chấm công Mita (các phiên bản)

- Hướng dẫn sử dụng phần mềm chấm công mitaco 5 v2 (chi tiết các bước) MITACO 2012 < dữ liệu mẫu Access>

- Tải file chạy cài đặt phần mềm tính công mitaco-5-v2 .rar

- Tải font tiếng việt cho phần mềm chấm công Font

- Hướng dẫn sử dụng phần mềm chấm công mitapro v1 < dữ liệu mẫu SQL server>

- Tải file chạy cài đặt phần mềm tính công mitapro v1, bản mới nhất mitapro 2020.

- Hướng dẫn sử dụng phần mềm chấm công mitapro v2 < dữ liệu mẫu Accesss>

- Tải file chạy cài đặt phần mềm tính công

- Tải file Update fix lỗi cho phần mềm quản lý chấm công vân tay Mitapro v1 (data SQL Server)

-  Hướng dẫn cách sử dụng phần mềm chấm công Mitaco 5 v2 để quản lý tính giờ nhân viên đi làm trễ về sớm cho Quản lý nhân sự.

- Mẫu báo cáo tính công tính lương trên phần mềm

Khác:

- Download file cài đặt và hướng dẫn sử dụng Phần mềm chấm công Wise Eye (các phiên bản)

- Download file cài đặt và hướng dẫn sử dụng Phần mềm chấm công ZKTime.net3.0 Vietnam

- Download file cài đặt và hướng dẫn sử dụng Phần mềm chấm công ZKTime5.0_new (Att) Phần mềm máy chấm công ZK Attendance Management . Phần mềm này dành cho các dòng máy chấm công vân tay, nhận diện khuân mặt của ZK Technology như: iClock 2500, iClock 260, US100C, US10C, T4-C, X628-C, BioPad, S900, S300, S680, US100CR, US10CR, US10-B/MAG, iFace 302, Multibio 700, F300, LA2000, LA2000-MEC, F707, F7, F708, B1-C, US100, K300, BL100,…Phần mềm này tương thích với Windows XP, Win 7, Win 8. Phần mềm chuyên nghiệp rất dễ sử dụng. Hỗ trợ kết nối qua TCP/IP, qua cổng COM, cáp USB… Link Download tại đây
ZK Attendance Management hỗ trợ quản lý nhiều thiết bị máy chấm công, hỗ trợ quản lý công ty theo nhiều phòng ban. Phần mềm xuất ra báo cáo chi tiết đi sớm, về muộn, thời gian đi muộn / tháng / năm, tổng số giờ làm việc, tổng số giờ làm thêm, ngày nghỉ, quản lý theo ca… ZK Attendance Management và thiết bị của ZK Technology có thể đáp ứng cho các doanh nghiệp quy mô tập đoàn tầm cỡ quốc tế. Điểm trừ duy nhất của ZK Attendance Management là không hỗ trợ font Unicode như các phần mềm của Việt Nam đã viết. (ZK Attendance Management là phần mềm chuyên nghiệp nhất và hoàn toàn miễn phí).