Hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm Mita Pro V1- Phần 1

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm Mita Pro V1

I.CÀI ĐẶT SQLSERVER

 Để cài đặt SQL Server (nếu máy tính win32 bit thì vào thư mục win32 ngược lại nếu máy win64 bit thì vào thư mục win64 để cài SQL)
 Ở đây là máy win 32 bit nên vào thư mục win32

Ta tiến hành cài file SQLEXPR32 trước rồi tiếp tục cài file SQLServer2005_SSMSEE. (với window 32 bit)
Tương tự SQLEXPR64 trước rồi tiếp tục cài file SQLServer2005_SSMSEE64. (với window 64 bit)

1. Cài đặt file SQLEXPR32:

 

2. Cài file 2: SQLServer2005_SSMSEE

II.CÀI ĐẶT PHẦN MỀM
Tải phần mềm Mitapro V1 về máy - Chạy file MitaProV1.exe trên đĩa CD gửi kèm theo máy. (Tai bản mới nhất 2020 Mitapro)
Trong trường hợp cài phần mềm trên Win 7 , 8 , 10 (64bit) thì nhấn phải chuột chọn “Run as Administrator” hay giảm mức bảo mật của hệ thống window về mức thấp nhất sau đó khởi động lại máy tính rồi mới tiến hành cài đặt. Chạy file Seup

Lúc này mặc định phần mềm sẽ không có tài khoản để đăng nhập, để tạo được tài khoản đăng nhập chúng ta làm như sau: nhấn vào mục Tạo tài khoản -> tạo tài khoản để đăng nhập vào phần mềm.
Khi tạo xong chúng ta tiến hành đăng nhập:
Nhập tên tài khoản
Nhập mật khẩu.
Nếu sau này chúng ta mở phần mềm lên và muốn lưu lại tên người dùng mật khẩu thì check vào ô Nhớ tài khoản đăng nhập.Check vào mục Quản trị. Nhấn nút đăng nhập.
Khi đăng nhập thành công thì sẽ vào được giao diện chính của phần mềm.

 

>> Xem thêm hướng dẫn sử dụng phần mềm chấm công Mitapro V1 tại đây:
 
Mitapro phần 2 các chức năng, giao diện phần mềm
và 
Mitapro phần 3 cách sử dụng phần mềm chấm công