Hướng dẫn sử dụng phần mềm máy tuần tra bảo vệ IPMSv3.6

Cài đặt phầm mềm cho máy tuần tra.
Tạo khu vực nhân viên ( mã nhân viên). Ví dụ BV01, BV02,…
 
Khai báo các nút chấm công tuần tra:
Khi đặt nút lên máy tuần tra máy sẽ nhận Button ID, sau đó mình đặt Place Name cho ID này.
Ví dụ Button ID ( mã chip của nút) là 00550039EC92 mình đặt Place Name là Nut 001,
Button ID 004100BF186B đặt Place Nut 002,…tượng tự ứng với các nút ta đặt Nut 003, Nut 004,..
 
Add Nút chấm công cho nhân viên :
Trong LineNam BV01, BV02,…ta chọn lần lượt từng LineName ứng với những PlaceName nào.
Ví dụ LineName là BV01, chọn các PlaceName là Nut 001, Nut004,…
 
Cài máy tuần tra ( kết nối  máy chấm công bảo vệ với máy tính). Đặt ID máy tuần tra ví dụ từ 1, 2, 3, 4,…
 
Cài máy tuần tra cho nhân viên:
Add Nhân viên ( LineName BV01, BV02,…) ứng với được chấm công ở máy tuần tra nào ( ID vừa đặt cho máy tuần tra 1,2,3,4,…). Ví dụ BV01, ID1.
 
Driver phần mềm tuần tra bảo vệ 
Link tải: http://www.mediafire.com/download/rh5gxj6sh9z7045/Probe%20Driver%20for%20windows%207.rar 
 
Phần mềm máy tuần tra IPMSV 3.6
Link tải: http://www.mediafire.com/file/xxi8ah6fdhlf796/IPMSV3.6.exe
 
Phần mềm cho máy tuần tra bảo vệ có hỗ trợ tiếng Việt (IPMS 3.5.9) 2022
Link tải: https://mega.nz/file/u08EmZga#jaRy9OwnEEWdvGVTEpMdg7hwDDa4aEY4aFJ6BQ-lo4c