Bộ cài đặt Phần mềm chấm công, thiết bị an ninh (Download)

1. Phần mềm chấm công Ronald Jack Official tải phần mềm chấm công ronald jack
 
2. Phần mềm chấm công MitaPro NEW* tải phần mềm chấm công ronald jack
 
    Phần mềm chấm công MitaPro 2022 
 
3.  Phần mềm máy tuần tra IPMSV 3.6
 
4. Phần mềm chấm công MitaPro 2020 
 
>> Bộ công cụ cài đặt NET FRAMEWORK 3.5 FULL
>> Bộ công cụ cài đặt SQL ExPress
>> Bộ công cụ cài đặt SQL SERVER 2005 64bit
>> Bộ công cụ cài đặt SQL SERVER 2005 32bit
 
    Phần mềm chấm công MitaPro V1 
 
    Phần mềm chấm công MitaPro V2 
 
    Phần mềm chấm công Mitaco 5 V2 
 
5. Phần mềm chấm công Tiếng Anh Attendance Management Time 5.0
 
6. Khắc phục Fix lỗi tải dữ liệu nhân viên, lỗi treo và chậm MITAPRO V2 6.3.1.37 32bit X86 SDK
 
   Khắc phục Fix lỗi Mitapro V1
 
7. Sửa lỗi bản MITACO 5V2 mất dữ liệu
 
8. Phần mềm ACCESS CONTROL SOFTWARE
 
9. Driver đầu đọc vân tay ZK 4500,4800
 
9. Driver đầu đọc vân tay ZK 9500
 
10.  Driver phần mềm tuần tra bảo vệ Probe Driver for windows 7
 
11. Phần mềm cho máy tuần tra bảo vệ có hỗ trợ tiếng Việt IPMS V3.5.9 (2022)
 
 
13. Phần mềm chấm công TicoH
 
       Phần mềm chấm công TicoH-Access
 
14. Phần mềm hỗ trợ máy tính từ xa ULTRAVIEWER 

15. Crack OFFFICE VÀ BỘ CÀI officeexcel_Cr_a_ck ,   office2019OFF365
 
16. Soft Quay màn hình máy tính thành video soft_hdsd 
 
17. Công cụ kiểm tra tín hiệu mạng signals_hdsd_1, signals_hdsd_2signals_hdsd_3signals_hdsd_4
 
18. Công cụ điều khiển truy cập từ xa remote_hdsd
 
19. Trình duyệt truy cập modem ucbrowser