Phần Mềm Chấm Công Mitapro

Phần mềm chấm công mitapro dùng để kết nối với máy chấm công và truy xuất giờ làm việc của nhân viên .
- Download Phần Mềm Mita pro
- SQL Server Win 32 dành cho win 32bit
- SQL Server Win 64 dành cho win 64bit
- Download Hướng Dẫn Sử Dụng Phần Mềm Mita Pro
Mitapro cho chúng ta các bảng chấm công hàng ngày, bảng chấm công theo tháng bằng excel, bảng chấm công theo giờ bằng excel và rất nhiều báo cáo chi tiết khác bằng excel rất tiện dụng và hoàn toàn tự động.
Mitapro hỗ trợ kết nối với máy chấm công rất hiệu quả thông qua USB, mạng lan và cả kết nối từ xa cho việc quản lý và truy xuất dữ liệu dễ dàng dù bạn ở bất cứ nơi nào có internet và máy tính.
Giao Diện đăng nhập
phần mềm mita pro
Nhập tên người dùng và mật khẩu của bạn rồi nhấn nút đăng nhập.
Khi đăng nhập thành công thì sẽ vào được giao diện chính của phần mềm.
Giao Diện Chính Của Phần Mềm Mitapro
Phần mềm có các menu chính như sau :
Menu Phần Mềm Mitapro:
Hệ thống  - Máy chấm công - Nhân viên - Chấm Công - Báo biểu - Trợ Giúp
Và hệ thống lối tắt có hình ảnh thiết kế theo một cách khoa học rất dễ sử dụng giúp người dùng sử dụng phần mềm chấm công mita pro một cách dễ dàng bao gồm:
Lối Tắt Phần Mềm Mitapro
1 Nhân viên -> giúp thêm xóa sửa nhân viên một cách nhanh chóng.
2 Giờ chấm công -> giúp báo cáo giờ chấm công của nhân viên ( chỉ xem giờ và số lần chấm công của nhân viên trên máy theo ngày-tháng-năm.
3 Báo cáo -> giúp báo cáo chi tiết hơn về chấm công của nhân viên bao gồm đi trễ về sớm, thời gian làm việc, thời gian tăng ca, và các loại báo cáo khác.
4 Ca làm việc -> giúp cài đặt ca làm việc cho nhân viên để có báo cáo chi tiết nêu trên.
5 Lịch trình vào ra -> giúp tạo lịch trình cho nhân viên.
6 Lịch trình ca làm việc -> giúp tạo lịch trình làm việc cho nhân viên.
7 Gán ca cho nhân viên -> giúp gán ca cho nhân viên.
8 Máy chấm công -> trong mục này có 3 lựa chọn: ( chỉ thực hiện khi kết nối bằng dây mạng )
-  Tải nhân viên về máy tính -> tải nhân viên từ máy chấm công về máy tính
-  Tải dữ liệu chấm công -> tải giữ liệu chấm công từ máy chấm công về máy tính
-  Tải nhân viên lên máy chấm công -> tải tên nhân viên từ máy tính lên máy chấm công mực này giúp đưa tên nhân viên từ máy tính lên máy chấm công nhanh nhất.
9 Cuối cùng là nút thoát chương trình.
 
Ronald Jack Cung cấp phần mềm, hỗ trợ cài đặt phần mềm. Cung cấp phụ kiện máy chấm công ronald jack, hệ thống đống mở cửa, nguồn máy chấm công, thẻ giấy chấm công, thẻ từ chấm công, ruy băng máy chấm công thẻ giấy.